ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

Η εταιρία "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε." ιδρύθηκε το 1994 με έδρα στην Αθήνα ως εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού. Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στο κέντρο της Αθήνας, σε ιδιόκτητο κτήριο επιφάνειας 550μ2 περίπου.

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους τομείς των μελετών Συγκοινωνιακών (κατ. 10), Στατικών (κατ.08), Υδραυλικών (κατ. 13) Έργων, μελετών Τοπογραφίας (κατ. 16) και Γεωτεχνικές (κατ. 21) Μελέτες, για λογαριασμό φορέων του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Μέλη του γραφείου έχουν επίσης συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στους πελάτες της εταιρείας περιλαμβάνονται Φορείς του Δημοσίου (Υπουργεία, Δημόσιοι Oργανισμοί, Περιφέρειες), και του ιδιωτικού τομέα (ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες και ιδιώτες) αλλά και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού από το στάδιο της αναγνωριστικής μελέτη ως αυτό της μελέτης εφαρμογής, καθώς και η προετοιμασία τευχών δημοπράτησης και προδιαγραφών, η αξιολόγηση προσφορών και η επίβλεψη της κατασκευής.

Η Εταιρεία στελεχώνεται από υπεύθυνους μηχανικούς και επιστήμονες με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και πλαισιώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες, έτσι ώστε να εγγυάται άριστο αποτέλεσμα.

Διαθέτει επίσης εξειδικευμένο τεχνικό λογισμικό και εξοπλισμό με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης και τη βελτιστοποίηση του παραγόμενου έργου

Η Εταιρεία παρουσιάζει μία δυναμική ανοδική πορεία όλα τα χρόνια της λειτουργίας της και εξελίσσεται συνεχώς, τόσο σε οργανωτικό και επιστημονικό επίπεδο με διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού, όσο και σε τεχνικό επίπεδο με παρακολούθηση νέων τεχνολογιών και διαρκή αναβάθμιση του εξοπλισμού της.

Η "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε." έχει αναπτύξει αυστηρές διαδικασίες ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Μια ομάδα από έμπειρο προσωπικό ποιοτικού ελέγχου εγγυάται αξιοπιστία και συνέπεια στα διεθνή πρότυπα ποιότητας ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές του πελάτη. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί από την TUV Austria Hellas.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ