ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

Η εταιρία "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε." η οποία προήλθε από την μετατροπή, τον Ιούλιο 2013, της "ΑΝΟΔΟΣ E.T.E." σε ανώνυμη εταιρεία, ιδρύθηκε το 1994 με έδρα στην Αθήνα. Από τον Οκτώβριο 2001, η "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε." έχει εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο κτίριο 520μ2 επί της οδού Αγαθουπόλεως, στο κέντρο της Αθήνας

Οι μέτοχοι της "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε.", στο διάστημα πριν από τη συγκρότηση της εταιρίας με μελετητικά πτυχία (1995), έχουν να επιδείξουν σημαντική εμπειρία σε εκπόνηση και έλεγχο μελετών και παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα παραπάνω αντικείμενα, στα πλαίσια άλλων μελετητικών σχημάτων.

Στη συνέχεια, στο διάστημα 1995 - σήμερα, η "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε." και τα στελέχη της ανέπτυξαν εκτεταμένη δραστηριότητα στα αντικείμενα μελετών των στατικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών,τοπογραφικών και γεωτεχνικών μελετών, αφενός στα πλαίσια συμβάσεων ανάθεσης μελέτης από Δημόσιους φορείς, αφετέρου (στο μεγαλύτερο ποσοστό) στα πλαίσια συμβάσεων κατασκευής των έργων, συμμετέχοντας και στις περισσότερες περιπτώσεις συντονίζοντας τις ομάδες μελετών-ερευνών των έργων.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
METOXOI
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015