ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

Για την αξιόπιστη, γρήγορη και με υψηλές προδιαγραφές εκπόνηση των προσφερομένων υπηρεσιών η "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε." στελεχώνεται από ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και εξειδίκευση που υποστηρίζεται από σύγχρονο εξοπλισμό.

Η οργάνωση της εταιρίας βασίζεται στο διαχωρισμό κατά τομείς δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα το κατάλληλο περιβάλλον για τη συνεργασία και την επιτυχή αντιμετώπιση του τεχνικού αντικειμένου.

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ