ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

Η "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε."  έχει τη δυνατότητα και προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών που ξεκινούν από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου και καταλήγουν στη μελέτη εφαρμογής, την επίβλεψη και την παραλαβή του έργου.

Οι μέθοδοι εργασίας  της "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε."  χαρακτηρίζονται απο την επιστημονική προσέγγιση του προβλήματος και την διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ειδικές αξιώσεις του κάθε έργου με κατάληξη την βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση και την έγκαιρη και ολοκληρωμένη εκπόνηση του τεχνικού αντικειμένου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία περιλαμβάνουν :

  • Αναγνώριση χώρου
  • Τοπογραφικές Αποτυπώσεις
  • Αναγνωριστική / Προκαταρκτική μελέτη
  • Προμελέτη / Οριστική Μελέτη / Μελέτη Εφαρμογής
  • Έλεγχος Τεχνικής Μελέτης / Τεχνική Υποστήριξης
  • Κατασκευαστικά σχέδια as built / σχέδια «ως κατασκευάσθη»
  • Διαχείριση και συντονισμός μελέτης
  • Τεχνικές Προδιαγραφές / Προμετρήσεις και Προϋπολογισμός
  • Τεύχη Δημοπράτησης και Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
  • Τεχνική Υποστήριξη μετά την κατασκευή