ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
...ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΠOΡΟΙ ...ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ...ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ολική εμπειρία του γραφείου και των μελών του κατά το διάστημα 1995 - 9/2013, στην εκπόνηση μελετών στις κατηγορίες 08, 10, 13 και 16, εκφρασμένη σε αμοιβές μελετών, ανέρχεται σε περ. 29,5 εκ. Ευρώ. Αναλυτικά :

  • Στατικές μελέτες (κατ. 08) 7,5 εκ. €
  • Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (κατ. 10) 12 εκ. €
  • Μελέτες υδραυλικών έργων (κατ. 13) 5,5 εκ. €
  • Μελέτες τοπογραφίας (κατ. 16) 4,5 εκ. €

Αθροισμα : 29 εκ. €

Οι μελέτες αυτές εκπονήθηκαν σε ποσοστό περίπου 90% από το γραφείο και στο υπόλοιπο ποσοστό από τα μέλη του γραφείου, είτε ανεξάρτητα, είτε στα πλαίσια άλλων μελετητικών σχημάτων.

Ισολογισμός 2014