ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οριστική Μελέτη - Mελέτη Εφαρμογής Στεγάστρου Διοδίων Λεπτοκαρυάς.
-

ΦΟΡΕΑΣ:
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΔΕ /ΠΑΘΕ - ΤΚΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ.
Τμήμα Σκοτίνα - Κατερίνη.
Οριστική - Mελέτη Εφαρμογής Στεγάστρου Διοδίων Λεπτοκαρυάς.
Κατασκευή : Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε."


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2003

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
2003 - 2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
572.132