ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

"Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.,
Τμήμα Υλίκη - Αγ. Κωνσταντίνος.
Οριστική μελέτη πεζογέφυρας στη θέση Λεντέικα. "

-

ΦΟΡΕΑΣ:
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ - ΤΚΕ ΘΗΒΑΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.,
Τμήμα Υλίκη - Αγ. Κωνσταντίνος.
Οριστική μελέτη πεζογέφυρας στη θέση Λεντέικα. "


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2002

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
2002

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
283.163