ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθηνών
Οριστικές μελέτες 3 μεταλλικών πεζοδιαβάσεων τμήματος Τρεις Γέφυρες-Σ.Κ.Α.

-

ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.
Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθηνών
Πρόκειται για τις μελέτες τριών (3) μεταλλικών άνω διαβάσεων πεζών ανοιγμάτων 19.00 - 23.00m.


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
684.467