ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

Οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής οδοποιίας Ανισόπεδου Κόμβου Αιγινίου και δικτύου δευτερευόντων δρόμων."
-

ΦΟΡΕΑΣ:
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.(ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ - ΤΚΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.,
Τμήμα Κλειδί - Μακρύγιαλος. Οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής οδοποιίας Ανισόπεδου Κόμβου Αιγινίου και δικτύου δευτερευόντων δρόμων."


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
1999 - 2001

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
6.785.033