ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

Οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής οδοποιίας Κόμβου Κ1 και SR προς Μποζαϊτικα."
-

ΦΟΡΕΑΣ:
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ - ΤΚΕ ΠΑΤΡΑΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.,
Τμήμα : Κόμβος Κ1 Ευρείας Παράκαμψης Πατρών. Οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής οδοποιίας Κόμβου Κ1 και SR προς Μποζαϊτικα."


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
1999 - 2001

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
5.432.135