ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

Οριστική Μελέτη οδοποιίας αναμόρφωσης Ανισόπεδου Κόμβου Αταλάντης
-

ΦΟΡΕΑΣ:
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ - ΤΚΕ ΘΗΒΑΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.,
Τμήμα Υλίκη - Αγ. Κωνσταντίνος. Οριστική Μελέτη οδοποιίας αναμόρφωσης Ανισόπεδου Κόμβου Αταλάντης"


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2001 - 2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
1.241.444