ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

Οριστική μελέτη οδοποιίας και σήμανσης - ασφάλισης προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας για την κατασκευή του τεχνικού Α.Κ. Αταλάντης
-

ΦΟΡΕΑΣ:
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ - ΤΚΕ ΘΗΒΑΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.,
Τμήμα Υλίκη - Αγ. Κωνσταντίνος.
Οριστική μελέτη οδοποιίας και σήμανσης - ασφάλισης προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας για την κατασκευή του τεχνικού Α.Κ. Αταλάντης"


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
4.923.320