ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής οδοποιίας (μήκους 16 χλμ.)
-

ΦΟΡΕΑΣ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ,
Οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής οδοποιίας (μήκους 16 χλμ.)


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2001

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
2.934.703