ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Σ.Ε.Α.)

Οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής οδοποιίας αυτο/δρόμου και παραπλεύρων και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου μέχρι τη στάθμη επιχωμάτων των Σ.Ε.Α. Κορινού.
-

ΦΟΡΕΑΣ:
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.(ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ - ΤΚΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.,
Τμήμα Μακρύγιαλος - Κατερίνη. Οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής οδοποιίας αυτο/δρόμου και παραπλεύρων και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου μέχρι τη στάθμη επιχωμάτων των Σ.Ε.Α. Κορινού."


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
1999 - 2000

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
1.173.881