ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οριστική Μελέτη σιδηροδρομικής γραμμής και αποκατάστασης τοπικού οδικού δικτύου
-

ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Οριστική Μελέτη σιδηροδρομικής γραμμής και αποκατάστασης τοπικού οδικού δικτύου
Τμήμα Κόρινθος - Αγ. Βασίλειος, Υποτμήμα: Κιάτο-Ακράτα (Χ.Θ. 40+000 - Χ.Θ. 50+601.84)''


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2001 - 2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
4.601.908