ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ‐ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

''Κυκλοφοριακή μελέτη βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών του κόμβου Κ1-9"
-

ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Σύμβαση Ανάθεσης Καθηκόντων Συμβούλου αρ. 1436 (για την εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων για τον κύριο άξονα της Εγνατίας Οδού και τους κάθετους άξονες).
Κυκλοφοριακή μελέτη βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών του κόμβου Κ1-9"


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
1.725.000