ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οριστική μελέτη χάραξης παράπλευρης οδού ΔSR27 στην περιοχή Λυγιάς
-

ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ολοκλήρωση μελετών Νέας Σιδ/κής Γραμμής κανονικού εύρους μεταξύ Κορίνθου-Πάτρας. Τμήμα Χ.Θ. 40+000 - Χ.Θ. 59+000 (είσοδος Σ.Σ. Ακράτας). Οριστική μελέτη χάραξης παράπλευρης οδού ΔSR27 στην περιοχή Λυγιάς

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
253.669