ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

''Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων τελικής χάραξης και κόμβων"
-

ΦΟΡΕΑΣ:
"Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.(ΕΥΔΕ/ΟΑΠ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Ν.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας,
Τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα.
Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων τελικής χάραξης και κόμβων"


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2003 - 2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
94.195