ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

''Συμπληρωματικές τοπογραφικές αποτυπώσεις"
-

ΦΟΡΕΑΣ:
"Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / (ΔΜΕΟ) /Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Ε.Ο. Βυτίνας - Αρχαίας Ολυμπίας,
Τμήμα Κόμβος Άσπρων Σπιτιών - Κόμβος Ηραίας (8,9 χλμ.)
Συμπληρωματικές τοπογραφικές αποτυπώσεις"


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2003 - 2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
14.538