ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ

Αεροφωτογράφηση και σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:500
-

ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη Νέας Χάραξης Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης στο τμήμα Πολύκαστρο - Ειδομένη (Α' Φάση). Αεροφωτογράφηση και σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:500

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
213.685