ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ

Αεροφωτογράφηση και σύνταξη έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών σε κλίμακα 1:5000
-

ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη Νέας Χάραξης Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης στο τμήμα Πολύκαστρο - Ειδομένη (Α' Φάση). Αεροφωτογράφηση και σύνταξη έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών σε κλίμακα 1:5000

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
112.498