ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Συμπληρωματικές αποτυπώσεις - κτηματογράφηση, επέκταση μελέτης κτηματολογίου SR4
-

ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σύμβαση Ανάθεσης Καθηκόντων Συμβούλου αρ. 878 (τμήμα Αεροδρόμιο – Σύνδεση με οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών (Τμήμα 59.2) της Εγνατίας Οδού). Συμπληρωματικές αποτυπώσεις - κτηματογράφηση, επέκταση μελέτης κτηματολογίου SR4

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2002

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
9.140