ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ / ΙΔΡΥΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Τριγωνισμός και αποτύπωση ζώνης 1:500 οδού από Φράγμα Σμοκόβου έως Λουτροπηγή, μήκους 5,4 χλμ.
-

ΦΟΡΕΑΣ:
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΔΕ - ΟΣΥΕ - ΤΚΕ ΑΧΕΛΩΟΥ-ΣΜΟΚΟΒΟΥ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Λειτουργία Φράγματος Σμοκόβου και έργα μεταφοράς και διανομής νερού.Τριγωνισμός και αποτύπωση ζώνης 1:500 οδού από Φράγμα Σμοκόβου έως Λουτροπηγή, μήκους 5,4 χλμ.

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2002 - 2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
41.748