ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ / ΙΔΡΥΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

''Τριγωνομετρικό δίκτυο - Τοπογραφική Αποτύπωση - Κτηματογράφηση"
-

ΦΟΡΕΑΣ:
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.(ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Ν.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας,
Τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα. Τριγωνομετρικό δίκτυο - Τοπογραφική Αποτύπωση - Κτηματογράφηση"


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2001 - 2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
110.638