ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

"Τοπογραφική αποτύπωση κατά μήκος π. Βαφύρα (τ. Λιτοχώρου)"
-

ΦΟΡΕΑΣ:
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.(ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ - ΤΚΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
"Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.,
Τμήμα : Σκοτίνα - Κατερίνη
Τοπογραφική αποτύπωση κατά μήκος π. Βαφύρα (τ. Λιτοχώρου)"


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
2000 - 2001

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ:
8.373